Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej XI rocznika oraz aplikacji uzupełniającej sędziowskiej II rocznika

W dniu 16 maja 2023 roku w auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie XI rocznika aplikacji sędziowskiej oraz II rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej, po którym egzaminowani aplikanci dokonali wyboru stanowisk asesorskich.

Wystąpienie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sędziego SN Dariusza Pawłyszcze, na zakończenie XI AS i II AUS.

Udział wzięło 167 aplikantów. Ponadto w uroczystości uczestniczyło 15 osób, które złożyły egzamin sędziowski bez odbycia aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole (referendarze sądowi i asystenci sędziów). Podsumowanie szkolenia przedstawił Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej, sędzia Robert Pelewicz. Absolwenci Krajowej Szkoły otrzymali dyplomy ukończenia aplikacji oraz złożenia egzaminu sędziowskiego, a referendarze sądowi i asystenci sędziów dyplomy złożenia egzaminu sędziowskiego.
Dyrektor Krajowej Szkoły uhonorował aplikantów z 3 najlepszymi wynikami z egzaminu sędziowskiego.
Gratulacje i życzenia złożyli także obecni na uroczystości goście: sędzia Krystyna Morawa-Fryźlewicz- reprezentująca Krajową Radę Sądownictwa, oraz Mirosława Lalik – Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, która odczytała list do aplikantów od Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzi Katarzyny Frydrych. Wśród zaproszonych gości na uroczystości obecni byli także: Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości – sędzia Małgorzata Tracz oraz pani Sylwia Wołosz, członkowie Rady Programowej Krajowej Szkoły - dr hab. Kazimiera Juszka i sędzia Paweł Zwolak, członkowie zespołu egzaminacyjnego przygotowującego zadania na egzamin sędziowski w 2023 roku: sędzia Katarzyna Naszczyńska, sędzia Marian Wolanin i sędzia dr Wojciech Żukowski, członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin sędziowski w 2023 roku: sędzia Aleksandra Rutkowska, sędzia Jacek Michalski, sędzia dr Marcin Dudzik, prezesi sądów apelacyjnych oraz okręgowych z największą liczbą przydzielonych etatów asesorskich oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Aplikantów i Absolwentów KSSiP „Votum”: sędzia Karina Kostrzewska oraz asesor sądowy Maciej Świder.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5

 

Data publikacji: 
2023-05-18 12:45
Data wytworzenia: 
2023-05-18 12:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-05-18 13:58
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński