Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Dodatkowe miejsca na międzynarodowej konferencji (z tłumaczeniem na język polski) z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych w ramach współfinansowanego przez UE projektu Cross-border family matters: A tour de table of good practices

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że w ramach współfinansowanego przez UE projektu szkoleniowego z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych, koordynowanego przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) dysponuje dodatkowymi miejscami na zaplanowanej na dzień 17 czerwca 2021r. online konferencji nt. dobrych praktyk w transgranicznych sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (Good practices in cross-border parental responsibility cases).

Więcej informacji o projekcie i planowanych wydarzeniach:

 https://www.crossbfamilymatters.eu/pl/

Szkolenie

 Dobre praktyki w transgranicznych sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (Good practices in cross-border parental responsibility cases)

Data szkolenia:

 17 czerwca 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Online

Grupa docelowa:

 Sędziowie, asystenci sądowi

Język roboczy:

 angielski – z tłumaczeniem na języki polski, francuski i rumuński

Sygnatura:

 M22/C/21

Liczba miejsc

dodatkowe miejsca

Informacje o szkoleniu:

  https://www.crossbfamilymatters.eu/pl/conference-17-june-2021/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/edit.php?id=7450

Zakończenie rekrutacji

 10 czerwca 2021r., godz. 9.00.

UWAGA: po zakończeniu rekrutacji przez KSSiP konieczna będzie dodatkowa rejestracji poprzez stronę internetową projektu (formularz w języku polskim)

Opis szkolenia:

Konferencja będzie poświęcona następującym tematom:

 • Ochrona dobra dziecka i jego praw w sytuacji separacji rodziców
  • zabezpieczenia i gwarancje w postępowaniu w sprawie separacji rodziców; prawo dziecka do bycia wysłuchanym i do informacji; zasady i procedury w sprawach o separację w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
  • wielodyscyplinarne podejście w postępowaniu sądowym dotyczącym separacji, z uwzględnieniem mediacji
  • odpowiednie orzecznictwo ETPCz
  • odpowiednie orzecznictwo TSUE
 • Ochrona dobra dziecka w postępowaniu z zakresu prawa krajowego prowadzonym przez organy publiczne w celu ograniczenia obowiązków rodzicielskich lub umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczej, zabezpieczenia i gwarancje w postępowaniu dotyczącym opieki nad dzieckiem; prawo dziecka do bycia wysłuchanym i do informacji;
 • prawo dziecka (i jego rodziców) do odwołania się od decyzji o umieszczeniu, także w przypadku ponownego rozpatrywania tej decyzji;
 • zasady i procedury w postępowaniu dotyczącym opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
 • odpowiednie orzecznictwo ETPCz
 • odpowiednie orzecznictwo TSUE

Program szkolenia (dostępny w języku angielskim, polska wersja dostępna będzie w późniejszym terminie).

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę rezerwową/oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia). Selekcja uczestników odbędzie się na podstawie złożonych przez nich aplikacji - zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie dwóch dni od zakończenia rekrutacji i zostaną poproszeni o dokonanie dodatkowej rejestracji na szkolenie poprzez wypełnienie w języku polskim formularza na stronie projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie wraz z informacją o sposobie rejestracji poprzez stronę internetową projektu w terminie 2 dni od zakończenia rekrutacji.  W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem

Data publikacji: 
2021-06-09 09:32
Data wytworzenia: 
2021-06-08 08:35
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-06-09 09:32
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka