Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zeszyt 2(38)/2020

Strona tytułowa oraz spis treści / Table of contents

ARTYKUŁY

Sprzeciw oskarżyciela publicznego wobec cofnięcia wniosku o ściganie

Objection of public prosecutors to withdrawal of a motion for prosecution
Dr hab. Czesław P. Kłak, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, ORCID 0000-0002-2886-4770

Transakcja pozorna i wykorzystanie jej rezultatów w procesie karnym – część II
Apparent transactions and use of the their results in criminal proceedings
Mgr Zbigniew Niemczyk, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Glosy/Glosses

Dopuszczalność nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości leśnych Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10 maja 2019 r., I CSK 207/18
Admissibility of acquisitive prescription of forest properties of the State Treasury. Comments to the judgement of the Supreme Court of 10 May 2019, I CSK 207/18
Dr hab. Grzegorz Wolak – prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, wiceprezes i przewodniczący IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, ORCID: 0000-0003-3636-8440

Ustanowienie kuratora absentis a prawo strony do obrony jej praw. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 14 kwietnia 2016 r., IV CSK 412/15
Establishment of a curator of absentis versus the right of the opponent to defend their rights. Comments to the judgement of the Supreme Court – Civil Law Chamber of 14 April 2016, IV CSK 412/15
Dr Daniel Jakimiec, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, ORCID 0000-0003-1014-5759

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2019 r., IV KK 214/19
Comments to the judgement of the Supreme Court of 26 June 2019, IV KK 214/19
Mgr Robert Pelewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komparatystyka i współpraca międzynarodowa

Family court’s decisions on a child’s passport (Article 97 § 2 of the Polish Family and Guardianship Code)
Rozstrzyganie przez sąd opiekuńczy w sprawach dotyczących paszportu małoletniego (art. 97 § 2 k.r.o.)
Professor Jacek Wierciński, University of Warsaw, ORCID 0000-0002-1239-5762

The price of truth in the Polish civil proceedings.Comparative comments de lege lata and de lege ferenda on illegal evidence
Cena prawdy w polskim postępowaniu cywilnym. Uwagi porównawcze de lege lata i de lege ferenda w przedmiocie nielegalnych dowodów
Dr Marcin Sala - Szczypiński, adiunkt w Katedrze Prawa Antydyskryminacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ORCID 0000-0002-5891-4847, radca prawny

Z życia szkoły/School life

Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
National School of Judiciary and Public Prosecution – School Life
Dr Renata Pawlik, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ORCID 0000-0003-3834-221X, zastępca Redaktora Naczelnego „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, sędzia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach

Data publikacji: 
2020-07-01 01:00
Data wytworzenia: 
2020-06-26 14:02
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2020-06-26 14:54
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma