Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Transgraniczne postępowanie upadłościowe-interdyscyplinarna współpraca sądowa

Projekt „ Transgraniczne postępowanie upadłościowe - interdyscyplinarna współpraca sądowa w celu skutecznego stosowania rozporządzenia UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.” koordynowany jest przez ENM (Francuska Krajowa Szkoła Kadr Sądownictwa), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj. KSSIP, IGO-IFJ (Belgijski Instytut Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości), Escuela Judicial (Hiszpańska Szkoła Kształcenia Sędziów) oraz CNAJMJ (Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires - Krajowa Rada Syndyków i Kuratorów Sądowych we Francji). Projekt jest finansowany w ramach programu „Justice” (2014–2020) Unii Europejskiej. 

Celem projektu jest przyczynienie się do usprawnienia postępowania upadłościowego w sprawach transgranicznych poprzez wzmocnienie świadomości sędziów w zakresie możliwości praktycznego i skutecznego stosowania przepisów zmienionego Rozporządzenia UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, a także poprawa współpracy sądowej i stworzenie sieci kontaktów międzynarodowych pomiędzy sędziami i praktykami prawa upadłościowego poprzez stymulację wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu transgranicznego postępowania upadłościowego.

W ramach projektu przewidziano dwa niezależne seminaria, opracowanie kart tematycznych dotyczących procedur transgranicznych oraz praktycznego przewodnika w zakresie upadłości międzynarodowej.  W każdym z seminariów szkoleniu wezmą udział sędziowie i prokuratorzy (40 osób) oraz syndycy/doradcy restukturyzacyjni (20 osób) z  Polski, Francji, Belgii i Hiszpanii. Szkolenia odbywają się w języku angielski, francuskim i hiszpańskim, z zapewnieniem tłumaczenia na ww. języki.

Pierwsze seminarium odbyło się w lutym 2020r. w Paryżu i uczestniczyło w nim 5 sędziów  i 2 doradców restrukturyzacyjnych z Polski . Kolejne seminarium planowane jest w okresie od 30 listopada do 1 grudnia 2020r. w Brukseli i przewidziano w nim także udział 5 sędziów z Polski i 2 doradców restrukturyzacyjnych.

 

Program pierwszego seminarium oraz materiały  dodatkowe: https://www.kssip.gov.pl/node/6593

 

 

 

 

 

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

[email protected]

tel.  603 864 377

 

Data publikacji: 
2020-06-15 15:08
Data wytworzenia: 
2020-06-15 14:47
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2021-08-04 14:42
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka