Menu top

Zaproszenie dla wykładowców, sędziów i prokuratorów z doświadczeniem dydaktycznym do udziału w warsztatch Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO) na Malcie w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa do azylu, sędziów koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i ochrony praw człowieka z apelacji przygranicznych oraz wykładowców KSSIP specjalizujących się w zakresie stosowania prawa do azylu do udziału w warsztatach międzynarodowych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO) na Malcie.

W chwili obecnej DWM przyjmuje zgłoszenia i rekomenduje kandydatów do udziału w warsztatach nt.:
1. ‘Asylum procedures and the principle of non-refoulenet. Judicial analysis’ organizowanych w terminie  11-12 czerwca 2020 roku - termin zgłoszenia do KSSiP upływa w dniu 23 lutego 2020 roku, syg. M1/E1/20

2. "Country of origin information" organizowanych w terminie  23-24 czerwca 2020 roku - termin zgłoszenia do KSSiP upływa w dniu 28 lutego 2020 roku, syg. M1/E2/20

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny mieć doświadczenie dydaktyczne oraz powinny wykazać zorientowanie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla kadr wymiaru sprawiedliwości w celu wykorzystania nabytej w trakcie warsztatów wiedzy. O ostatecznej kwalifikacji na warsztaty decyduje koordynator z agenci EASO po weryfikacji aplikacji. Kandydaci na warsztaty EASO powinni wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 – wymagana komunikatywna znajomość języka obcego w mowie i w piśmie z zastosowaniem terminologii prawniczej.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Organizator Szkolenia (EASO) zapewnia uczestnikom zwrot kosztów podróży w kwocie do 500 EUR za bilet oraz wypłaca na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wysokość diet są dostępne w załączniku poniżej  ‘Annex detailing the rules on the costs incurred by persons invited to meetings organised by EASO’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW.

Warunki uczestnictwa

 
  1. dokonanie we wskazanych powyżej terminie  zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/E1/20 lub M1/E2/20  w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO) . Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie od organizatorów. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

Data publikacji: 
2020-02-10 13:15
Data wytworzenia: 
2020-02-07 15:16
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2020-02-10 13:15
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński