Menu top

Seminarium dla sędziów i prokuratorów z państw członkowskich UE zajmujących się prawem własności intelektualnej oraz jego naruszeniami, 24-03-2019r. - 25-03-2019r., Alicante

Data szkolenia: 24-03-2020r. - 25-03-2020r.
Miejsce szkolenia: Alicante
Grupa docelowa: sędziowie i prokuratorzy zajmujący się prawem własności intelektualnej
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 20 grudnia 2019 r. do godz. 09.00
Sygnatura: M19/A/20
Język roboczy: angielski


Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów oraz prokuratorów do udziału w organizowanym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office, EUIPO) z siedzibą w Alicante seminarium z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zagadnień związanych z jego naruszeniami.

EUIPO, poprzednio Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) jest urzędem zajmującym się m.in. rejestracją unijnych znaków towarowych (ang. European Union trade mark, EUTM) oraz wzorów wspólnotowych (ang. Community design, RCD).

Seminarium odbywać się będzie w Alicante (Hiszpania) w siedzibie EUIPO i będzie prowadzone w języku angielskim.

Szkolenie jest dedykowane i kierowane do sędziów oraz prokuratorów, którzy w ramach wykonywanych przez siebie zadań zajmują się prawem ochrony własności intelektualnej, a także jego naruszeniami, w wymiarze cywilnym oraz karnym.

About the seminar

A very practical step-by-step advanced training on Internet and Darknet structures, how they function and what can be found in terms of evidence. There will be a maximum of 60 participants as there is limited availability of laptops with unrestricted connections.

Zasady finansowania

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pokrywa za uczestników następujące koszty:

 - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem (hotel ze śniadaniem oraz kolacją; obiad zapewniony będzie podczas szkolenia);

- transport na miejsce szkolenia (bilety lotnicze) – Alicante, jak również codzienny transport z hotelu do siedziby EUIPO;

Organizator nie zapewnia diet per diem.

 

Uwaga!!!

  1. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia czy też diet per diem uczestników szkolenia nie są refundowane przez KSSiP.
  2. KSSiP nie pokrywa również kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 20 grudnia 2019 r. do godz. 09.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M19/A/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie 20 grudnia 2019 r. do godz. 09.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-12-19 15:26
Data wytworzenia: 
2019-12-18 10:40
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-12-20 10:23
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko