Menu top

WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIU Z ANGIELSKIEGO I FRANCUSKIEGO JĘZYKA PRAWNICZEGO W LUBLINIE - 9-13 MARCA 2020 r.

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, informuje o WOLNYCH MIEJSCACH NA SZKOLENIU JĘZYKOWYM: Legal language training in cooperation in civil matters (advanced) – – LI/2020/01 -- które odbędzie się w Lublinie w dniach 9-13 marca 2020 r.

Szkolenie

Legal language training in cooperation in civil matters (advanced) – English (3 groups) and French (1 group) – LI/2020/01

Data szkolenia:

9-13.03.2020r.

Miejsce szkolenia:

Lublin

Grupa docelowa:

sędziowie, asesorzy, prokuratorzy (z doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych)

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Termin zgłoszeń:

15.01.2020 r. (dodatkowy termin zgłoszeń do dnia 28 lutego 2020 r.)

Język roboczy:

Angielski (poziom min B2), Francuski (poziom min B2)

Sygnatura:

M8/A1/20

Liczba miejsc

8

Platforma Szkoleniowa

 https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5948

 

 

Szkolenie

Legal language training in cooperation in criminal matters (advanced)- English (3 groups) and Spanish (1 group) - LI/2020/02

Data szkolenia:

30.03-02.04.2020r.

Miejsce szkolenia:

Barcelona (Hiszpania)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy (z doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych)

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Termin zgłoszeń:

15.01.2020r.

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2), Hiszpański (poziom min B2)

Sygnatura:

M8/A2/20

Liczba miejsc

2-3

Platforma Szkoleniowa

 https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5950

 

 

Zakres merytoryczny

Szkolenie LI/2020/01

A five day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors working within judicial cooperation in civil matters. It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in four small groups, three to be developed in English and one to be carried out in French.

Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

Before the face-to-face seminar components, participants will be invited to check their knowledge and prepare for the seminars by doing some legal and language exercises, which will be prepared by the project experts, and available for participants on EJTN’s training platform.

Szkolenie LI/2020/02

A five day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors working within judicial cooperation in criminal matters.

It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in four small groups, three to be developed in English and one to be carried out in Spanish.

Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

Before the face-to-face seminar components, participants will be invited to check their knowledge and prepare for the seminars by doing some legal and language exercises, which will be prepared by the project experts, and available for participants on EJTN’s training platform.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 15 STYCZNIA 2020r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie do 15 STYCZNIA 2020r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie min B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/FAQ_section.pdf

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Katarzyna Krysiak

prokurator -główny specjalista

k.krysiak@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-12-05 16:29
Data wytworzenia: 
2019-12-04 10:23
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2020-02-24 15:17
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz