Język strony

Menu top

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa 1500 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”

zapytanie ofertowe nr OSU-VI.2610.5.5.2019  z dnia 19.11.2019 r

Data publikacji: 
2019-11-19 15:24
Data wytworzenia: 
2019-11-19 15:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-12-09 12:30
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: