Język strony

Menu top

Konferencja "Procedural Rights in the EU: Status Quo and the Need for Further Measures", 27-02-2020r. - 28-02-2020r., Lizbona

Data szkolenia: 27-02-2020r. - 28-02-2020r.
Miejsce szkolenia: Lizbona
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: konferencja
Termin zgłoszeń: 04.12.2019
Języki robocze: angielski, portugalski
Sygnatura: M11/B/20
Tematyka szkolenia

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Procedural Rights in the EU: Status Quo and the Need for Further Measures" . Wydarzenie odbędzie się w Lizbonie i będzie prowadzone w języku angielskim oraz portugalskim.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

This conference aims at presenting an update on the state of play regarding the six EU Directives on procedural rights and discussing the need for further measures at EU level. The conference will offer lectures, round-tables and discussions for judges, prosecutors, defence lawyers, court interpreters, as well as prison and probation staff from all over the EU.

Key topics

 • Update on the state of play regarding the EU Directives on procedural rights
 • The need for further measures in the EU
 • Legal aid and access to a lawyer in the EU  
 • The position of children in criminal proceedings
 • Presumption of innocence
 • Access to case files
 • CJEU case law and questions of quality regarding the right to interpretation and translation  
 • Practical experiences with the application of the Directives from different Member States
 • Procedural rights in the context of the European Arrest Warrant, pre-trial detention and detention
 • Procedural rights in the context of evidence-gathering

Participation Conditions

 • The number of places available for participants is limited and subject to an application procedure.
 • Spanish applicants who work for the prosecution service must apply for this event through CEJ.
 • Portuguese judges and prosecutors must apply for this event through CEJ.

Seminar participation fee

€200 including documentation, lunches and dinner.

Travel and accommodation

Travel costs up to €300 and two nights' hotel accommodation up to €150/night will be reimbursed by ERA upon receipt of the original receipts, tickets, boarding passes or invoices after the seminar. Participants are asked to book their own travel and accommodation.

These rules do not apply to representatives of EU Institutions and Agencies who should cover their own travel and accommodation.

 

Zasady finansowania

 

KSSiP pokrywa koszt opłaty rejestracyjnej.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie w terminie do 4.12.2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/B/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 4.12.2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3.Wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie ERA:

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/320DT27

4. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

5. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o kursie (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=16587a6fb3268feea4172bfbe018b480399b4ebf00662622449046&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=129291

 • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-11-18 11:57
Data wytworzenia: 
2019-11-13 11:59
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-12-03 12:06
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko