Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z placówek KSSiP”.
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.56.2019

 

Data publikacji: 
2019-11-04 14:13
Data wytworzenia: 
2019-11-04 14:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-12-02 12:40
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: