Język strony

Menu top

Warsztaty "Industrial Emissions Directive", 11-11-2019r. - 13-11-2019r., Saloniki

Data szkolenia: 11-11-2019r. - 13-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Saloniki, Grecja
Grupa docelowa: sędziowie
Sygnatura: M11/S/19
Termin zgłoszeń: 27.09.2019 do godz. 11.00
Forma zajęć: warsztaty
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w międzynarodowym seminarium "Industrial Emissions Directive". Wydarzenie odbędzie się w Salonikach i będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

 

Objective

The training is designed to address the experiences of persons with disabilities in court. Persons with disabilities face significant barriers in judicial proceedings and their specific needs need to be taken into account by the courts. This is particularly true in the case of persons deprived of their legal capacity and obliged to act through an appointed legal guardian.

Objective

The goal of this two-and-a-half-day workshop is to develop understanding on the key legal aspects of EU law on industrial emissions and to exchange views among judges from various Member States regarding this topic.

Emphasis will be given to the presentation and the analysis of the Industrial Emissions Directive as well as the new EU Directive on medium combustion plants.

By addressing the issues regarding industrial emissions and their relation to other environmental law instruments the workshop aims to facilitate the handling of future national court proceedings relating to this topic.

Key topics

  • Presentation and analysis of the Industrial Emissions Directive (IED)
  • Implementation of the IED
  • Large combustion plants
  • Best available technique (BAT) conclusions
  • Public participation in the framework of the IED Directive
  • Relevant CJEU case law
  • Preliminary ruling procedure
  • Case studies on the topics

Who should attend?

Judges from all EU Member States who are interested in environmental law and particularly in EU law on industrial emissions.

 

 

Terms & conditions of participation

 

There is no registration fee.

The travel expenses will be reimbursed to a maximum of 400 eurossubjectto thesubmission of the originals of travel receipts (like flight ticket, boarding pass, train ticket,taxi costs can only be reimbursed in exceptional cases and has to be justified in written,etc.). Participants are advised of the obligation to use themost cost-efficient mode oftransport available.

Maximum 3 hotel nightswill be covered directly by ERA, only for the hotel booked byERA.

Lunches, beverages consumed during the event and the workshop documents areoffered by ERA.

The link to the online application:

 https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/419DV122

 

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 25 września 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/S/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie zapisu na platformie ERA:

 https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/419DV122

3. Dokonanie w terminie 27 września 2019 r. do godz. 11.00  zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

4. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

5. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=973245a613609ae532ea4641f41d0144171aa39f00656317772775&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=129089

Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-09-18 15:23
Data wytworzenia: 
2019-09-16 14:36
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-09-26 14:18
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko