Menu top

"Transgraniczne spory cywilne: ułatwianie rozstrzygania spraw transgranicznych", 26-11-2019r. - 27-11-2019r., Lublin

Data szkolenia: 26-11-2019r. - 27-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, asystenci sędziego, referendarze sądowi
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Język roboczy: polski
Sygnatura: M12/C/19
Termin zgłoszeń: 14.10.2019

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w seminarium pt.: "Transgraniczne spory cywilne: ułatwianie  rozstrzygania spraw transgranicznych".

Językiem roboczym seminarium będzie język polski.

Cel:

Celem tego seminarium jest zaoferowanie szkolenia w zakresie stosowania unijnych instrumentów prawnych w sprawach cywilnych. Zostaną przedstawione różne rozporządzenia ułatwiające rozstrzyganie spraw transgranicznych w sposób nastawiony na praktykę na poziomie wstępnym, odpowiednim dla uczestników, którzy mają niewielkie lub nie mają żadnego doświadczania w tym obszarze.

 Kluczowe zagadnienia:

  • Rozporządzenie Bruksela I (wersja przekształcona)
  • Doręczanie dokumentów sądowych
  • Przeprowadzanie dowodów

 Metodologia:

Niniejsze szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów opartych na rozwiązywaniu kazusów, zapewniając aktywny udział uczestników, a także bieżącą wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez uznanych ekspertów UE i mają na celu wspomóc pracowników sądów w aktywnym stosowaniu unijnego dorobku prawnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Liczba uczestników: 30

Termin: 26-27 listopada 2019 r. (seminarium)

Termin zgłaszania się: 14.10.2019 r.

Miejsce: Lublin, siedziba KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62

 

Zakwaterowanie:

Uczestnicy zamodzielnie organizują i opłacają noclegi. Organizator (Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze - ERA), po zakonczeniu szkolenia,  dokona zwrotu poniesionych kosztów  (2 noclegi, maks. 50 euro za 1 nocleg). W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu kosztów noclegu i przesłać go wraz z oryginałem faktury do ERY.

Formularz zwrotu kosztów noclegu znajduje się w poniższym linku:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/pl_02_accommodation_cost_reimbursement_form.pdf

 

Do zwrotu kosztów noclegu są uprawnione osoby zamieszkujące powyżej 100 km od miejsca seminarium.

Wyżywienie

Zapewnia organizator zgodnie z programem seminarium.

Koszty dojazdu

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

 

PROGRAM SEMINARIUM dostępny w poniższym linku:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/program_2.docx

 

Warunki uczestnictwa

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

1. Dokonanie w terminie do 14 października 2019 r. zapisu na listę uczestników na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

 

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Koordynacja  z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-09-18 15:23
Data wytworzenia: 
2019-09-13 13:22
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-09-18 15:23
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak