Język strony

Menu top

Seminarium "EU Disability Law and the UNCRPD", 13-11-2019r. - 15-11-2019r., Sofia

Data szkolenia: 13-11-2019r. - 15-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Sofia
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Języki robocze: angielski, bułgarski
Termin zgłoszeń: 15.09.2019
Sygnatura: M10/H/19

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym seminarium "EU Disability Law and the UNCRPD". Wydarzenie odbędzie się w Sofii i będzie prowadzone w języku angielskim i bułgarskim.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

 

Objective

The training is designed to address the experiences of persons with disabilities in court. Persons with disabilities face significant barriers in judicial proceedings and their specific needs need to be taken into account by the courts. This is particularly true in the case of persons deprived of their legal capacity and obliged to act through an appointed legal guardian.

Key topics

  • The UNCRPD in EU law
  • The preliminary reference procedure
  • The right to equal recognition before the law
  • Supported decision-making
  • Access to justice for refugees, migrants and asylum-seekers with disabilities
  • The right to found a family for persons with disabilities
  • Providing procedural accommodation to persons with disabilities in court proceedings
  • Right to political participation of persons with disabilities
  • Gender based violence, women with disabilities and access to justice
  • Accessibility in EU law and the UNCRPD

Terms & Conditions of Participation

Participation on selection. The selection of participants will be done by the EJTN members.
No seminar fee.
The participants’ travel costs will be reimbursed up to 360 euros.
Two hotel nights will be booked and paid directly by ERA.

Who should attend?

Participation is only open to members of the judiciary (judges, prosecutors and other court staff) from EU Member States, Iceland and Liechtenstein.

 

Terms & conditions of participation

No seminar fee.
The participants’ travel costs will be reimbursed up to 360 euros.
Two hotel nights will be booked and paid directly by ERA.

The link to the online application:

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/419DV21

 

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 15 września 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M10/H/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie zapisu na platformie ERA:

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/419DV21

3. Dokonanie w terminie 15 września 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

4. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

5. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=9d2310e37d871eec7aa9d630644a398d79e9429500650149750014&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128579

Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-08-26 09:27
Data wytworzenia: 
2019-08-23 10:52
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-09-09 11:35
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko