Menu top

Nabór na szkolenie międzynarodowe nt. Cross-border cooperation and protection of human rights in the application of the European Arrest Warrant (Projekt AWARE)

 

Data szkolenia:

22-24.10.2019 r.

Miejsce szkolenia:

 Brema (Niemcy)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

09.08.2019 r.

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M15/C/19

With the financial support of the EU

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów i asesorów do udziału w seminarium nt. Cross-border cooperation and protection of human rights in the application of the European Arrest Warrant organizowanym przy wsparciu finansowym UE przez Bremen Ministry of Justice and Constitution In Partnership with Higher Regional Court of Appeal Bremen 1st Senate for Criminal Matter (Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen 1. Strafsenat). Jest to pierwsze szkolenie z serii trzech seminariów w ramach projektu AWARE (więcej informacji: https://www.eawaware.eu/ ), które poświęcone będą tematyce stosowania europejskiego nakazu aresztowania w kontekście badania warunków w więzieniach. Seminaria połączone będą z wizytami studyjnymi w lokalnych więzieniach.

Kolejne szkolenia zaplanowane zostały na 23-27.03.2020 (Bukareszt, Rumunia) oraz 28.09-02.10.2020 (Lizbona, Portugalia).

Zgodnie z decyzją organizatora pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które zadeklarują chęć udziału we wszystkich trzech seminariach.

Zasady finansowania i program

Zasady finansowania i program znajdują się w załaczonych plikach.

 Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 9 sierpnia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M15/C/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 9 sierpnia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie M15/C/19 na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły 

    https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5720

  3. znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Prok. Katarzyna Krysiak

tel. +48 81 440 87 37

k.krysiak@kssip.gov.pl

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Data publikacji: 
2019-07-31 12:46
Data wytworzenia: 
2019-07-30 12:44
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2019-08-07 13:48
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak