Menu top

2 MIEJSCA NA SEMINARIUM “Uniting forces against cyber challenges of terrorism - exchange of best practices”, 22-25 października 2019 r., Belgia.

Data szkolenia:

22-25.10.2019 r.

Miejsce szkolenia:

BELGIA

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

26.08.2019 r.

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M19/19

                                                                         With the financial support of the EU

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów i asesorów do udziału w Seminarium organizowanym przy wsparciu finansowym UE przez Belgijski Instytut Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (IFJ-IGO) oraz partnerów – obok Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – Francuską Krajową Szkołę Sędziowsko-Prokuratorską (École Nationale de la Magistrature - ENM), Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR), Bułgarski Krajowy Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (National Institute of Justice), Estońską Prokuraturę Generalną (Prokuratuur) oraz Włoską Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (Scuola Superiore Della Magistratura). Semnarium odbędzie się w dniach 22-25 października 2019 r. w hotelu Silva Hotel - Route de Balmoral 33, 4900 SPA (Belgia).

Szkolenie adresowane jest przede wszystkich do osób, które w codziennej pracy zajmują się sprawami związanymi z terroryzmem i/lub cyberprzestępczością.

 

Zasady finansowania

Belgijski Instytut Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości pokrywa koszty zakwaterowania (z wyłączeniem minibaru oraz rozmów telefonicznych) oraz wyżywienia zgodnie z programem seminarium. Koszty podróży, którą zakwalifikowani uczestnicy organizują we własnym zakresie zostaną zwrócone do kwoty maksymalnej 400EUR po zakończeniu szkolenia przelewem bankowym.

Warunki finansowe zostały szczegółowo opisane w formularzu rejestracyjnym.

 KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

 

 Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 26 sierpnia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M19/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. przesłanie w formie elektronicznej w terminie do 26 sierpnia 2019 roku wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M19/19 w temacie wiadomości;
  3. dokonanie w terminie do 26 sierpnia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie M19/19 na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5667
  4. znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  5. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Data wytworzenia: 
2019-07-22 09:22
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2019-08-07 13:46
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak