Język strony

Menu top

Szkolenie językowe "European cross-border civil procedures", 21-10-2019r. - 24-10-2019r., Zagrzeb

Data szkolenia: 21-10-2019r. - 24-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Zagrzeb
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi, asystenci sędziego, referendarze sądowi
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Termin zgłoszeń: 19.08.2019
Sygnatura: M12/A/19
Język roboczy: angielski
 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich urzędników do udziału w międzynarodowym szkoleniu językowym pt.: "EUROPEAN CROSS-BORDER CIVIL PROCEDURES: Legal English for Court Staff".

Wydarzenie odbędzie się w Zagrzebiu i będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Objective

The purpose of this interactive seminar is twofold: first,to introduce participants to the law and practice of cross-border civil proceduresand,secondly,to improve their English-language skills. Participants will be encouraged to solve practical case studies on the subject matter, while they will also receive the tools and develop the ability to communicate effectively in English in cross-border situations.

Who should attend?

Court staff who need to apply EU law procedures to fulfil judicial or procedural functions.

 

The conditions for participation:

  • Language: Participants should have a working knowledge of English. 
  • Costs: Participation is free of charge. Participants will receive a seminar documentation. Coffee breaks and lunches are included & ERA will invite all participants for two joint dinners.
  • Accommodation: Accommodation for 3 nights will be booked and paid by ERA.

 

  • Travel: Selected court staff will receive a significant contribution to their travel costs (up to 300€ for court staff coming from abroad and up to 100€ for Croatian participants living further than 100km from the conference venue) upon receipt of the original invoices, tickets and receipts. Participants are asked to arrange their own travel.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie w terminie do 19 sierpnia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M12/A/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie 19 sierpnia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program):

https://court-staff.legaltraining.eu/

Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

 

 

Data publikacji: 
2019-07-23 10:01
Data wytworzenia: 
2019-07-19 13:43
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-08-08 13:44
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko