Język strony

Menu top

Szkolenie międzynarodowe "EU Asylum law" 30 września - 1 października 2019 r., Saloniki, Grecja

Termin seminarium: 30 września – 1 października 2019 Miejsce seminarium: Saloniki, Grecja Termin zgłoszeń: 2 lipca 2019 Grupa docelowa: sędziowie sądów administracyjnych i prokuratorzy Sygnatura M7/A8/19 Język roboczy: angielski  Tematyka szkolenia Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów sądów administracyjnych i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu ‘EU Asylum Law’. Szkolenie odbędzie się w Salonikach i będzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła dysponuje od 1 do 3 miejsc na tym szkoleniu. Zakres merytoryczny szkolenia Day-and-a-half training on the legal framework and key jurisprudential developments in the field of EU asylum law and policy. This training will combine practical workshops with framework lectures focused on central issues arising from the case-law of the European Court of Human Rights, the assessment of country of origin information (COI), and the standards for the assessment of the credibility of asylum claims. In small breakout groups, participants will analyse practical case-studies inspired by real facts and exchange views on national approaches to the treatment of asylum claims and the application of the relevant EU and international law. The sessions will be led by practitioners and academics in the field of EU human rights and asylum law and will serve as a forum for the exchange of knowledge and best practices between practitioners from the different EU Member States. Target audience: Administrative law judges and prosecutors. Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. Warunki uczestnictwa dokonanie w terminie do 2 lipca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/A8/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego; dokonanie w terminie 2 lipca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły W celu zapisania się na listę oczekujących należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie; Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego. KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14. Informacje dodatkowe Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/EU-Asylum-Law-A... Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpo... FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP: https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2... Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP: Anna Natorska-Michrowska główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-07-01 13:38
Data wytworzenia: 
2019-06-27 14:55
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-07-01 13:38
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński