Menu top

Warsztaty "How to Handle Court Proceedings", 23-09-2019r. - 25-09-2019r., Trewir

Data szkolenia: 23-09-2019r. - 25-09-2019r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: warsztaty
Sygnatura: M11/M/19
Termin zgłoszeń: 19.09.2019
Jezyk roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w międzynarodowych warsztatach pt.: "How to Handle Court Proceedings". Wydarzenie odbędzie się w Trewirze i będzie prowadzone w języku angielskim.

Objective

The goal of this two-and-a-half-day workshop is to develop understanding on the key legal aspects of EU law on industrial emissions and to exchange views among judges from various Member States regarding this topic.

Emphasis will be given to the presentation and the analysis of the Industrial Emissions Directive as well as the new EU Directive on medium combustion plants.

By addressing the issues regarding industrial emissions and their relation to other environmental law instruments the workshop aims to facilitate the handling of future national court proceedings relating to this topic.

Key topics

 • Presentation and analysis of the Industrial Emissions Directive (IED)
 • Implementation of the IED
 • Large combustion plants
 • Best available technique (BAT) conclusions
 • Public participation in the framework of the IED Directive
 • Relevant CJEU case law
 • Preliminary ruling procedure
 • Case studies on the topics

Who should attend?

Judges from all EU Member States who are interested in environmental law and particularly in EU law on industrial emissions.

 

Terms and conditions of participation

Selection

 1. Participation is only open to judges from an EU Member State.
 2. The number of places available is limited. Participation will be subject to a selection procedure. Selection will be dependent on: the relevance of the seminars to the professional life of the applicant; geographical and linguistic balance among the participants will be sought;  In case of exceeding applications, only one person per institution may be accepted.
 3. Online applications can be made until 25 June 2019.
 4. A response will be given to every applicant of this workshop shortly after this deadline. We advise you not to book any travel or hotel before you receive our confirmation.

Registration Fee

 1. There is no registration fee.

Travel expenses

 1. The travel expenses will be reimbursed to a maximum of 400 euros  subject to the submission of the originals of travel receipts (like flight ticket, boarding pass, train ticket, taxi costs can only be reimbursed in exceptional cases and has to be justified in written , etc.). Participants are advised of the obligation to use the most cost-efficient mode of transport available.

Accommodation

 1. Maximum 3 hotel nights will be covered directly by ERA, only for the hotel booked by ERA.

Other services

 1. Lunches, beverages consumed during the event and the workshop documents are offered by ERA.

Participation

 1. Participation to the whole workshop is required and your presence will be monitored.
 2. A list of participants including each participant’s address will be made available to all participants unless the ERA receives written objection from the participant no later than one week prior to the beginning of the event.
 3. The participant’s address and other relevant information will be stored in ERA’s database in order to provide information about future ERA events, publications and/or other developments in the participant’s area of interest unless the participant indicates that he or she does not wish ERA to do so.
 4. A certificate of attendance will be issued at the end of the workshop.
 5. For further details please follow our project website: www.era.int/environmental_law

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 19 czerwca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/M/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

Należy także wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny na stronie ERA:

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/419DV121

2. Dokonanie w terminie 19 czerwca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=b67d68e7d994baad0a699868fcc6f104e2fc3d1a00642416294434&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128927 • Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-06-05 15:48
Data wytworzenia: 
2019-06-05 14:13
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-06-12 14:40
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko