Język strony

Menu top

Szkolenie międzynarodowe "The European Investigation Order in Practice", Madryt, 22-23.10.2019,

Szkolenie międzynarodowe "The European Investigation Order in Practice"

Data szkolenia: 22-10-2019r. - 23-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Madryt
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Sygnatura: M9/A17/19
Termin zgłoszeń: 28.06.2019
Język roboczy: angielski


 
Tematyka szkolenia

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu Szkolenie międzynarodowe " The European Investigation Order in Practice". Szkolenie odbędzie się w Madrycie i będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Aim

To provide a better understanding of the current landscape of EU cross- border gathering of evidence (Mutual Legal Assistance and Mutual Recognition) and the perspectives and challenges offered by the Directive on the European Investigation Order.

To advise on what relates those main changes with the EIO Directive in order to raise awareness among practitioners on practical questions that may arise regarding rights and obligations of the issuing and executing Member State.

How to facilitate the use of the EIO in practice when asking for some investigative measures in another Member State (examples and standard form) as well as the roles of EUROJUST and EJN.

 Description

 The seminar will give the opportunity to the practitioners to have an in-depth knowledge on the Directive on the European Investigation Order (EIO) and reflect on legal and practical implications in cross-border investigations: which changes with the EIO and national challenges in the implementation of the Directive.

The seminar, through key notes and study cases, also intends to provide participants with a forum of discussions to raise those questions which can help them in daily praxis on how to solve problems in cross-border investigations as issuing / executing judicial authority and highlight differences and common approaches in gathering, obtaining and use of evidence in view of its admissibility abroad. Within this context, participants will be aware of the current legal landscape of EU cross border evidence and different regimes for the obtaining of evidence based upon Mutual Legal Assistance and Mutual Recognition Principle.

Exchange best practices and experience about how differences can stop EU cross-border investigations or how practitioners could achieve a successful prosecution will be will be at the core of the seminar.

Expected learning outcomes

To provide participants with knowledge on the Directive on the European Investigation Order (EIO) and to make them to reflect on legal and practical implications in cross-border investigations: which changes with the EIO and national challenges in the implementation of the Directive

To make participants aware of the current legal landscape of EU cross border evidence and different regimes for the obtaining of evidence based upon Mutual Legal Assistance and Mutual Recognition Principle.

 Methodology and format

Learning by doing approach:

- Plenary sessions, national breakout sessions, workshops in international groups, de-briefings in plenary;
- Case-scenario and group’s work

Target audience

Judges and prosecutors from Austria, Italy, Greece, Finland, Poland, Malta, Sweden and the Netherlands. Preferably prosecutors and criminal judges involved/ or with some knowledge in judicial cooperation in criminal matters or cross-border casess

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 28 czerwca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/A17/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 28 czerwca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/The-European-Investigation-Order-in-Practice---CR201912/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja  z ramienia KSSiP:

sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
adres e-mail: a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-05-28 15:18
Data wytworzenia: 
2019-05-27 07:49
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2019-05-28 15:18
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński