Menu top

Szkolenie międzynarodowe "Training on Counter-Terrorism: Foreign fighters/Foreign travellers", Niemcy, 9.09-13.09.2019

Data szkolenia: 09-09-2019r. - 13-09-2019r.
Miejsce szkolenia: NIEMCY
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Sygnatura:  M9/A15/19
Termin zgłoszeń: 9 czerwiec 2019
Język roboczy: angielski

 
Tematyka szkolenia

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu Szkolenie międzynarodowe "Training on Counter-Terrorism: Foreign fighters/Foreign travellers".  Szkolenie odbędzie się w Niemczech i będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

The training aims at

  • developing common solution regarding identification of foreign fighters(FF),
  • creating an intelligence picture of foreign fighter based on travelling routes to/from conflict zones
  • Identifying risks at borders and gaps in exercising operational measures in order to prevent movements of FF
  • Improving cooperation between judicial and law enforcement authorities and agencies in cross-border CT cases.

The training will have as experts representatives of CEPOL, Eurojust, Europol delivering a series of sessions and workshops on review of investigative techniques and evidentiary challenges in terrorism cases with the particular focus on the use of intelligence as evidence, digital evidence, and its admissibility in criminal proceedings; analyze possibilities how to tackle internet use for fighters’ recruitment purposes, as well as search, collect and preserve electronic evidence related to radicalisation and recruitment of fighters; share experience on common understanding and application of SIS for CT purposes, in particular, the use of Article 36 of the SIS II Decision in detecting and addressing suspicious travel (especially the use “immediate reporting “action and the type of offence). 

 Target group:

Judges and Prosecutors dealing with fighting terrorism, extreme violence, radicalization.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 9 czerwca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/A15/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 9 czerwca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu

http://www.ejtn.eu/fr/Training/EJTN-funded-activities-2019/CEPOL-EJTN-Training-on-Counter-Terrorism-CR201926/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja  z ramienia KSSiP:

sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka
Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej 
adres e-mail: a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-05-14 15:59
Data wytworzenia: 
2019-05-13 17:00
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2019-05-14 15:59
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński