Menu top

Szkolenie międzynarodowe "The investigation and prosecution of core international crimes in EU and the impact of refugees", Norymberga, 18-20.09.2019

Data szkolenia: 18-09-2019r. - 20-09-2019r.
Miejsce szkolenia: Norymberga
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Sygnatura:  M9/A14/19
Termin zgłoszeń: 9 czerwiec 2019
Język roboczy:  angielski 


 
Tematyka szkolenia

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu "The investigation and prosecution of core international crimes in EU and the impact of refugees".  Szkolenie odbędzie się w Norymberdze i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Two-days-and-a-half training co-organised by the EJTN and the European Network of contact points in respect of persons responsible for genocide, crimes against humanity and war crimes (Genocide Network), focused on the prosecution of core international crimes in the context of Europe’s migrant crisis.

The learning outcomes of this training include (a) an improved understanding of substantive international criminal law, as well as of the most relevant international and national jurisprudence therein, (b) an advanced understanding of criminal liability in this field, (c) knowledge of the practical issues involved in building a case on core international crimes and the ensuing evidentiary challenges, and (c) practical knowledge of the instruments of judicial cooperation within the EU and of the applicable international treaties.

The training will combine lectures with workshops and plenary debriefings aimed at improving the participants’ practical skills, pursuant to a ‘learn-by-doing’ methodology. It will provide participants with the opportunity to learn more about the legal systems and investigative approaches of their colleagues in different EU Member States, and will serve as a platform for the exchange of best practices on the management of complex cases. Participants will be assisted by national and international experts in this field.

 Target group:

Judges and prosecutors from all EU MS, with preference for those dealing or likely to deal with the prosecution and trial of complex cross-border and/or international offences

Level: Introductory

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 9 czerwca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/A14/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 9 czerwca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/EJTN-GNS-Training-The-investigation-and-prosecution-of-core-international-crimes-in-EU-and-the-impact-of-refugees---CR201916/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja  z ramienia KSSiP:

sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka
Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej 
adres e-mail: a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

 

 

 

 

Data publikacji: 
2019-05-14 16:00
Data wytworzenia: 
2019-05-13 16:41
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2019-05-14 16:00
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński