Menu top

Szkolenie dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych zajmujących sie obrotem prawnym z zagranicą, 20-22 maja 2019 r., OS w Dębem, sygn. U6/A/19

Data szkolenia: 20-22 maja  2019 r. 
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 
Wykładowcy:

Barbara Augustyniak

sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, b. wizytator ds. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Adrian Brzegowy

Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Krakowie, uczestnik seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tematyka:

Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych – wybrane zagadnienia. Przeprowadzanie dowodów i doręczanie dokumentów w Unii Europejskiej i poza nią.

Europejski Nakaz Dochodzeniowy – zakres czasowy, przedmiotowy i przesłanki wydania i wykonania END, procedura wydania i wykonania END.

Zasady prowadzenia biurowości w wydziałach karnych w sprawach z elementem zagranicznym.

Metodyka pracy urzędnika wydziału karnego w sprawach z elementem zagranicznym. Praktyczny aspekt sporządzania wniosków rekwizycyjnych.

Zadania sekretariatu, na tle Decyzji Ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Portal internetowy European Judicial Network (EJN).

Zadania sekretariatu w zakresie wydania i wykonania END.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Janusz Konecki

tel. 81 458 37 58

e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel. 81 440 87 32

e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-03-15 10:26
Data wytworzenia: 
2019-03-14 14:32
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2019-03-15 10:26
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński