Menu top

Zwalczanie zorganizowanej przestępczości transgranicznej, 27-29 marca 2019 r., OS w Dębem, sygn. K16/19

Data szkolenia: 27-29 marca  2019 r. 
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
 
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 
Wykładowcy:
Beata Wojdak Z-ca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, ekspert w zakresie zabezpieczeń majątkowych.


Marek Kulik doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej.

Jarosław Malinowski Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Zastępca Przedstawiciela Krajowego Polski w EUROJUST, ekspert z przestępczości zorganizowanej, przestępczości narkotykowej, kontroli eksportu materiałów dual-use oraz współpracy międzynarodowej, prelegent międzynarodowych konferencji dotyczących przestępczości zorganizowanej.

Tematyka:

Charakterystyka zorganizowanej przestępczości transgranicznej. Najczęściej występujące formy działalności przestępczej. 

Przeciwdziałanie legalizacji i wykorzystaniu zysków z działalności przestępczej. 

Metody ujawniania i odzyskiwania mienia, w tym za granicą.

Współpraca międzynarodowa organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie ścigania i wykonywania orzeczeń.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Marcin Szymczak

tel. 81 440 87 25

e-mail: m.szymczak@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-03-07 11:57
Data wytworzenia: 
2019-03-07 10:27
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2019-03-07 11:57
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński