Język strony

Menu top

Seminarium międzynarodowe "Fundamentals of Computer Forensics", 27-28.05.2019 r., Lizbona

Data szkolenia: 27-05-2019 r. - 28-05-2019 r.
Miejsce szkolenia: Lizbona
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Termin zgłoszeń: 13.03.2019 r.
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M11/H/19
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów oraz prokuratorów do udziału w międzynarodowym saeminarium pt.: "Fundamentals of Computer Forensics". Wydarzenie odbędzie się w Lizbonie i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

The main objective of this seminar is to train EU legal practitioners on the fundamentals of computer forensics enabling them to gain an understanding of the complex challenges related to criminal cases with tech/internet components. This event will focus on dark web investigations.

Key topics

  • Understanding the internet and associated technology
  • Dark web investigations
  • Open source tools (OST)
  • How to conduct a forensics analysis
  • Handling e-evidence in court

About the Project

This seminar is part of a large-scale project sponsored by the European Commission entitled “Basic computer forensics skills for EU legal practitioners: practice-oriented training courses to meet the challenges of new technologies”. It consists of six seminars to take place in Vilnius, Lisbon, Zagreb, Prague, Barcelona and Trier.

Registration fee: €250 with no discounts

Travel costs up to €300 and two nights' hotel accommodation will be reimbursed by ERA upon receipt of the original receipts, tickets, boarding passes, invoices after the seminar.

The number of places available is limited (30 places).
Participation will be subject to a selection procedure. Selection will be first come first served and according to nationality. Participants can take part only in one event out of the six contemplated in the ERA series “Fundamentals of Computer Forensics”. A response will be sent to every applicant after the deadline. We advise you not to book any travel or hotel before you receive our confirmation.

Participants are asked to book their own travel and accommodation. These rules do not apply to representatives of EU Institutions and Agencies who are supposed to cover their own travel and accommodation.Spanish applicants who work for the prosecution service (CEJ) must apply for this event through CEJ.

Zasady finansowania

KSSiP pokrywa koszt opłaty rejestracyjnej.

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 13 marca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/H/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie 13 marca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora):

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=d12983f7b24455f4cbac70cdeb4b9463e7b12fe500629389672073&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128379

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/node/5847

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-03-04 14:45
Data wytworzenia: 
2019-03-04 13:31
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-03-04 14:45
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki