Język strony

Menu top

Seminarium międzynarodowe "Competences of the EPPO and Cooperation with National Authorities", 16-17.05.2019 r., Trewir

Data szkolenia: 16-05-2019r. - 17-05-2019r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: prokuratorzy, sędziowie
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 17.03.2019 r.
Sygnatura: M11/F/19
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich prokuratorów oraz sędziów do udziału w międzynarodowym saeminarium pt.: "Competences of the EPPO and Cooperation with National Authorities". Wydarzenie odbędzie się w Trewirze i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

This seminar aims to make prosecutors familiar with the forthcoming European Public Prosecutor’s Office (EPPO), which will become fully operational by the end of 2020.

It will focus on the competences of the EPPO and its cooperation with national authorities bound by the EPPO Regulation. At the heart of the training will be workshops dealing with relevant case studies. 

Key topics

  • Case studies on the structure, status and material, territorial, and personal competences of the EPPO
  • Case studies on the application of the PIF Directive and particularities regarding its implementation in the EU Member States
  • Case studies on the cooperation with the EPPO in investigations
  • Case studies on the termination of investigations and prosecution before national courts, admissibility of evidence, rules on dismissal and transfer of proceedings
  • Cooperation with non-participating EU Member States, third states, OLAF and Eurojust
  • Judicial review by national courts and the CJEU

Participation conditions

The number of places available for participants is limited and subject to an application procedure.

Spanish applicants who work for the prosecution service must apply for this event through CEJ.

Seminar participation fee
€150 including documentation, lunches and dinner.

Travel and accommodation
Travel costs up to €300 and two nights' hotel accommodation up to €105/night (15-17 May 2019) will be reimbursed by ERA upon receipt of the original receipts, tickets, boarding passes, invoices after the seminar. Participants are asked to book their own travel and accommodation.

These rules do not apply to representatives of EU Institutions and Agencies who should cover their own travel and accommodation.

Zasady finansowania

KSSiP pokrywa koszt opłaty rejestracyjnej.

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 17 marca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/F/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie 17 marca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=d12983f7b24455f4cbac70cdeb4b9463e7b12fe500629389672073&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128576

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/node/5847

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-03-04 14:48
Data wytworzenia: 
2019-03-04 12:14
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-03-04 14:48
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki