Menu top

Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia., 24 kwietnia 2019 r. Łódź - C7/F/19

Data szkolenia: 24 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla regionu/apelacji: łódzkiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy:

Maciej Klonowski sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z wieloletnim doświadczeniem w sprawach cywilnych. Delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych. Współautor komentarza do wymienionych ustaw oraz autor innych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji sądowej

 

Tematyka szkolenia:

"Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia"

1. Koszty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego (wysokość, charakter, zasady ustalania).

2. Nowe zasady sprawowania nadzoru judykacyjnego sądu nad postępowaniem egzekucyjnym (art. 759 k.p.c., skarga na czynności komornika, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, przepisy ustawy o komornikach sądowych o roli sądu).

3. Nowe zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego w świetle zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i egzekucji (wszczęcie egzekucji, poszukiwanie majątku, zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania).

4. Egzekucja z ruchomości po 1 stycznia 2019 r. (zajęcie, sprzedaż, odebranie dozoru).

5. Ograniczenia egzekucji po zmianach dokonanych ustawą o komornikach sądowych.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  sędzia Grzegorz Kister

   tel. 81 458 37 54

   e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel.  (81) 440 87 32

e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-02-11 15:40
Data wytworzenia: 
2019-02-11 13:19
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2019-02-11 15:40
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński