Menu top

Międzynarodowe szkolenie Cybercrime And E-Evidence, 20-22 marca 2019 r., Lizbona (Portugalia)

Data szkolenia:

20.03.2019 r. – 22.03.2018 r.

Miejsce szkolenia:

Lizbona (Portugalia)

Termin zgłoszeń:

18.01.2019 r.

Forma zajęć:

seminarium, warsztaty

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M9/A1/19

 

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu karnym Cybercrime And E-Evidence I - CR/2019/03

Szkolenie odbędzie się w Lizbonie i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

The seminar will address such issues as the international framework on cybercrime, e-evidence and privacy; jurisdiction problems and cross-border access to data; orders for the preservation/production of computer data and subscriber information to Service Providers; Europol’s and Eurojust’s roles in facilitating cross-border investigations involving cybercrime and/or e-evidence.

Participants will be assisted by international and national experts, Europol and Eurojust representatives. The training will include presentations on the fundamental technical and legal concepts, the role of Eurojust and Europol in judicial cooperation in criminal matters, focusing on the topics of the training’s practical cases.

Expected learning outcomes: a coherent and systematic understanding of fundamental technical and legal problems, concepts and tools, involving cybercrime and e-evidence; a better comprehension of the role’s that may be played by Eurojust and Europol in these domains.

Two day training based on multiple presentations and a ‘learn-by-doing’ component. Judges and prosecutors from all member States will be involved in practical workshops addressing problems of jurisdiction and international cooperation in cybercrime and the gathering of e-evidence, working on case scenarios inspired by real facts and involving both national and cross-border judicial cooperation. This training will require interaction between the participants forming the workshop groups. Participants will comment on the practical cases according to their national legal systems and, most importantly, learn about their colleagues’ systems in counterpart Member States.

Target audience: 

 Judges and prosecutors from all Member States with preference for those involved in judicial cooperation in criminal matters and/or dealing with cross-border criminal cases and cyvbercrime. This is an introductory seminar for practitioners with less than 2 years of experience.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 18 stycznia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/A1/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie 18 stycznia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-01-15 10:31
Data wytworzenia: 
2019-01-14 16:14
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2019-01-15 10:31
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński