Język strony

Menu top

Seminarium "Applying EU Anti-Discrimination Law", 9-10.05.2019 r., Florencja

Data szkolenia: 09-05-2019 r. - 10-05-2019 r.
Miejsce szkolenia: Florencja (Włochy)
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: seminarium
Języki robocze: angielski, włoski
Sygnatura: M10/B/19
Termin zgłoszeń: 31.01.2019

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w międzynarodowym seminarium "Applying EU Anti-Discrimination Law". Wydarzenie odbędzie się we Florencji i będzie prowadzone w języku angielskim i włoskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

The seminar will provide participants with an overview of the two European directives prohibiting discrimination on the grounds of race or ethnic origin in a number of areas, as well as on disability, age, sexual orientation or religion/belief in employment and occupation.

Key topics

  • Overview of the EU legislation on equal treatment and its relationship with the EU Charter, the European Convention, and United Nations human rights treaties
  • Definition of key concepts (direct discrimination, indirect discrimination, harassment)
  • Burden of proof and access to evidence
  • Remedies and sanctions
  • Different protected grounds, with special attention to the case law of the Court of Justice of the European Union

or further details, you can follow the project website:

www.era.int/anti-discrimination

 

ERA will reimburse participants up to 450 EUR of travel costs and we will directly cover 2 nights accommodation.

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 31 stycznia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M10/B/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie 31 stycznia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128455

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/node/5847

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-01-14 14:39
Data wytworzenia: 
2019-01-14 12:52
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-01-14 14:39
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki