Menu top

Seminarium "EU Gender Equality Law", 08-10.04.2019 r., Trewir

Data szkolenia: 08-04-2019 r. - 10-04-2019 r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Sygnatura: M10/A/19
Języki robocze: angielski, niemiecki
Termin zgłoszeń: 31.01.2019

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w międzynarodowym seminarium "EU Gender Equality Law". Wydarzenie odbędzie się w Trewirze i będzie prowadzone w języku angielskim i niemieckim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

The seminar will provide participants with an overview of EU gender equality legislation as interpreted by the Court of Justice of the European Union in its large case law on this topic.

Key topics

  • Definition of key concepts (direct/indirect discrimination, harassment and sexual harassment)
  • Burden of proof
  • Remedies and sanctions
  • Pregnant workers and the reconciliation of work and family life
  • Equal pay

Visit to the CJEU

Participants in this course will have the opportunity to visit the Court of Justice of the EU in Luxembourg.

 

For further details, you can follow the project website:

www.era.int/gender

 

ERA will reimburse participants up to 450 EUR of travel costs and we will directly cover 2 nights accommodation.

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 31 stycznia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M10/A/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie 31 stycznia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=941a489960463d80ac043174a96d9fc0cb54a67500620276328732&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128457

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/node/5847

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-01-14 14:41
Data wytworzenia: 
2019-01-14 12:48
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-01-14 14:41
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki