Menu top

Warsztaty "National Judges and the EU Aarhus Acquis", 04-03-2019r. - 06-03-2019r., Praga

Data szkolenia: 04-03-2019r. - 06-03-2019r.
Miejsce szkolenia: Praga
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: warsztaty
Język roboczy: angielski
Sygnatura: M11/D/19
Termin zgłoszeń: 23.01.2019

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w międzynarodowych warsztatach pt.: "National Judges and the EU Aarhus Acquis". Wydarzenie odbędzie się w Pradze i będzie prowadzone w języku angielskim.

Objective

This two-and-a-half day workshop will provide the participants with an overview of the three pillars of the Aarhus Convention. The focus will be on access to justice in light of the relevant European Commission Notice published in April 2017.

Emphasis will be given to legal standing, scope of the judicial review, effective remedies, costs for access to justice and time limits of procedures.

By addressing these issues regarding the relationship between Aarhus Convention and EU environmental law, this workshop aims at facilitating the handling of future national court proceedings relating to this topic.

Key topics

 • Article 9(1), (2), (3), (4) of the Aarhus Convention
 • European Commission Notice on Access to Justice in Environmental Matters
 • Legal standing
 • Scope of the judicial review
 • Effective remedies / interim measures
 • Litigation costs
 • Time limits of procedure
 • Relevant CJEU case law
 • Preliminary ruling procedures
 • Case studies on the topics

Who should attend?

Judges interested in environmental law.
 

Terms and conditions of participation


Registration fee

 • There is no registration fee.

Selection 

 • Participation is only open to judges and administrative judges from EU Member States.
 • There is a limited number of places available for this event (max. 25 participants), so participation will be subject to a formal selection procedure. There are no quotas for individual MS. However, a certain geographical balance will have to be reached. Allocation of at least 1 place per Member State is guaranteed.

 Travel and accommodation

 • The travel expenses will be reimbursed to a maximum of 400 euros (including taxi costs), subject to the submission of the originals of travel receipts (like flight ticket, boarding pass, train ticket, taxi bill, etc. ). Participants are informed about the obligation to use the most cost-efficient mode of transport available. 
 • Maximum of 3 hotel nights will be covered directly by ERA, only for the hotel recommended by ERA.
 • 2 lunches, 5 coffee breaks and the workshop documents are offered by ERA.

For further details, you can follow the project website: www.era.int/environmental_law

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 23 stycznia 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/D/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

Należy także wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny na stronie ERA:

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/419DV78

2. Dokonanie w terminie 23 stycznia 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=7842dcbea7846d40d1572955b7fc9d3f5f8e665a00624434159757&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128546

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/node/5847

 • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-01-11 14:27
Data wytworzenia: 
2019-01-11 13:46
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-01-11 14:28
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki