Menu top

Jurysdykcja i prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych - C15/A/19 - Lublin

Data szkolenia: 18 – 20 marca 2019 r.

Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prokuratorzy i asesorzy w prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Michał Wojewoda

dr hab. nauk prawnych, radca prawny, kierownik Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Marcin Kostwiński

doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium i warsztatów.

Tematyka szkolenia

Jurysdykcja i prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych

  1. Transgraniczny charakter sprawy – jurysdykcja oraz prawo właściwe, źródła międzynarodowego prawa zobowiązań, instytucje części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego.
  2. Rozporządzenie nr 593/2008 dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) – wskazanie prawa, zakres statutu kontraktowego.
  3. Rozporządzenie WE nr 864/2007 dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) wskazanie prawa, zakres statutu.
  4. Ustalenie treści prawa obcego. Zasady stosowania prawa obcego. Statut zastępczy.
  5. Jurysdykcja krajowa - zagadnienia ogólne, źródła prawa normujące jurysdykcję krajową i ich wzajemne relacje, rodzaje jurysdykcji krajowej, konflikty jurysdykcyjne.
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis) - jurysdykcja krajowa ogólna, szczególna i wyłączna, badanie jurysdykcji i dopuszczalność postępowania, zawisłość sprawy.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

  - merytorycznie:

SSO Anna Cybulska

Tel. 81 458 37 57

e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl                      

organizacyjnie:

główny specjalista Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  81 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-01-04 09:56
Data wytworzenia: 
2019-01-03 13:00
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2019-01-07 08:46
Autor zmiany: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga