Menu top

Odpowiedzialność skarbu państwa za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, 18-20.03.2019 r., Os w Dębem, sygn. K19/19

Data szkolenia: 18-20 marca 2019 r. 
Miejsce szkolenia:OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach karnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asystenci prokuratora
 
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 
Wykładowca:
 

Dariusz Kala

 

 

 

dr nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prof. nadzw. w Katedrze Prawa Karnego KPSW w Bydgoszczy; autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu  publikacji z zakresu prawa karnego i procesu karnego (w tym odnoszących się do materii objętej tytułem szkolenia), teorii i filozofii prawa, kultury języka polskiego w praktyce prawniczej, relacji mediów i wymiaru sprawiedliwości.

 

Tematyka:

Przesłanki żądania odszkodowania lub  zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Ustalenie wysokości odszkodowania lub  zadośćuczynienia (zasady ogólne; okoliczności wpływające na obniżenie wysokości odszkodowania lub  zadośćuczynienia wynikające z art. 553a i art. 553 § 3 k.p.k.).

Podmioty uprawnione do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia, z uwzględnieniem podmiotów legitymowanych do zgłoszenia tego żądania w sytuacji śmierci oskarżonego. 

Przedawnienie roszczeń. 

Roszczenie regresowe Skarbu Państwa.

Postępowanie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie  (przepisy procesowe odnoszące się do w/w postępowania – k.p.k., k.p.c.; właściwość sądu; przebieg postępowania; koszty procesu.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Janusz Konecki

tel. 81 458 37 58

e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2019-01-04 09:58
Data wytworzenia: 
2019-01-02 11:41
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2019-01-07 08:33
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak