Menu top

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej (link).

W najnowszym zeszycie znalazły się publikacje dotyczące: dochodzenia przez współwłaściciela roszczenia uzupełniającego w kontekście czynności zachowawczych z art. 209 KC autorstwa dr hab. Grzegorza Wolaka - adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału  Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Wiceprezesa i Przewodniczącego V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli,  mediacji w sprawach podatkowych autorstwa dr Anna Dumas - sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunkta w Zakładzie Prawa Finansowego UJ oraz wykroczeń w działalności prasowej dziennikarzy autorstwa dra Piotra Kosmatego - prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowanego do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dziale Debiuty na uwagę zasługują dwa teksty dotyczące problemu podziału majątku wspólnego małżonków w sytuacji obciążenia hipotecznego nieruchomości wchodzącej w jego skład, która to kwestia jest przedmiotem zagadnienia prawnego zarejestrowanego pod sygnaturą III CZP 30/18. Pierwszy z tekstów to: Ustalanie wartości obciążonej hipoteką nieruchomości w kontekście dokonywania podziału majątku wspólnego małżonków autorstwa mgr Anny Marii Barańskiej, aplikantki aplikacji sędziowskiej VIII rocznika, doktorantki na Wydziale Prawa i Administracji UJ, drugi zaś to: Obciążenie hipoteczne nieruchomości a podział majątku wspólnego. Rozważania w oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego mgr. Jarosława Kolendy, aplikanta VI rocznika aplikacji sędziowskiej w KSSIP.

Ponadto w zeszycie znalazły się dwie glosy: mgr Jana Kluzy, aplikanta sędziowskiego, doktoranta w katedrze Postępowania Karnego UJ - Wybryk a zwyczaj w prawie wykroczeń. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30.1.2018 r., IV KK 475/17 oraz mgr Sylwii Rajczyk – Zys absolwentki aplikacji sędziowskiej w  KSSiP, asesora w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, doktorantki w Katedrze Prawa Gospodarczego UJ - Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6.6.2012 r., III CZP 22/12 dotycząca podstawy wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego.

W dziale Komparatystyka i współpraca międzynarodowa na uwagę zasługuje tekst Thomasa Mrodzinskego, sędziego Sądu Krajowego w Dreźnie Einschränkung des richterlichen Ermessen im Strafrecht durch die Einführung von "Sentencing Guidelines" in Deutschland? ze streszczeniem w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika, a także do publikacji na jego łamach (informacje dla autorów – link)

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
środa, Styczeń 2, 2019
Data publikacji: 
2019-01-02 10:33
Data wytworzenia: 
2019-01-02 10:30
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-01-03 08:36
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński