Menu top

Zapytanie ofertowe pn."świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa- usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce"Zarządzanie konfliktem na sali sądowej"dla sędziów,asesorów/../

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa- usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz 

z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej" dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.5.2.2018

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17: Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Data publikacji: 
2018-12-14 16:00
Data wytworzenia: 
2018-12-14 15:45
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2019-01-18 12:14
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Archiwum: