Menu top

Seminarium "Investigating Web 2.0", 18-02-2019r. - 19-02-2019r., Valetta

Data szkolenia: 18-02-2019r. - 19-02-2019r.
Miejsce szkolenia: Valletta, Malta
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 14.11.2019
Sygnatura: M11/A/19
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym seminarium pt.: Investigating Web 2.0. Wydarzenie odbędzie się w Valettcie i będzie prowadzone w języku angielskim.

Objective

As the use of the internet and other computer networks has grown exponentially in recent years, so has the opportunity for  unlawful online activities. Criminals can trade and share information masking their identity, make contact with and gather information on victims, and communicate with co-conspirators. This seminar will look at different forms of special investigation techniques to tackle internet crimes (remote investigations, online surveillance, covert investigations) and at the challenges posed by encrypted data, proxy servers and cloud computing.

Key topics

  • Technical issues (internet caches, proxy servers, encryption, deep/dark web, etc.)
  • Legal issues (remote investigations and online surveillance)
  • Interception, search and seizure
  • Electronic evidence and the essential difference between e-evidence and “traditional” forms of evidence
  • Cross-border access to data

About the Project

This seminar is part of a large-scale project sponsored by the European Commission entitled “Investigating Web 2.0: practice-oriented training on internet searches for EU legal practitioners”. It consists of six seminars to take place in Lisbon, Dublin, Bucharest, Valletta, Barcelona and Madrid.
 
Priority will be given to those participants who did not attend an ERA event on e-evidence / online investigations / investigating web 2.0 in 2017-2018.
 
A response will be sent to every applicant after the deadline. We advise you not to book any travel or hotel before you receive our confirmation.
 

Travel costs up to €300 and two nights' hotel accommodation will be reimbursed by ERA upon receipt of the original receipts, tickets, boarding passes, invoices after the seminar.

Participants are asked to book their own travel and accommodation. These rules do not apply to representatives of EU Institutions and Agencies who are supposed to cover their own travel and accommodation.Spanish applicants who work for the prosecution service (CEJ) must apply for this event through CEJ.

KSSiP pokrywa koszt opłaty rejestracyjnej (200 euro).

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 14 listopada 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/A/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 14 listopada 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • KSSiP pokrywa koszt opłaty rejestracyjnej.
  • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=430d2eb12dd35cbce7851c81e1ffbdf82c2d9b1f00618195667036&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128321

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/calendar_2019.pdf

  • Koordynacja organizacyjna szkoleniaz ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej: o.binert@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2018-10-26 12:23
Data wytworzenia: 
2018-10-26 11:57
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2018-10-26 12:41
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński