Szkolenie U15/C/18, Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. , 12-14.12.2018 r. KSSiP Kraków

Szkolenie U15/C/18
Temat: Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Data szkolenia: 12- 14 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Karolina Strzelczyk- doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, trener i coach pracujący według standardów International Coach Federation. Od ponad 10 lat praktyk HR. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu personelem, rekrutacji i selekcji, we wdrażaniu systemów ocen okresowych, programów motywacyjnych, budowaniu polityki personalnej. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na podyplomowych studiach menadżerskich. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menadżerskich, komunikacji i budowania zaangażowania.

Ireneusz Kaczmarczyk- doktor nauk humanistycznych, socjolog, wykładowca akademicki, nauczyciel warsztatu psychologicznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Konsultant i szkoleniowiec w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej, autor diagnoz, raportów oraz licznych publikacji z tej dziedziny. Redaktor naczelny specjalistycznego pisma dla ekspertów w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej. Od 20 lat zajmuje się problematyką wartości i zarządzania.

TEMATYKA:

1. Skuteczna komunikacja jako podstawa budowania dojrzałych relacji w zespole:

 • Warunki skutecznej komunikacji.
 • Precyzowanie komunikatów werbalnych i poziomy ekspresji a jasność przekazu.
 • Komunikacja niewerbalna a wpływ na współpracowników i interesantów.
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla wizerunku instytucji.

2.   Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu przez skuteczne radzenie sobie ze stresem:

 • Stres a wypalenie zawodowe.
 • Sposoby rozpoznawania osobistych właściwości a odporność na stres
 • Strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych (w tym z trudnym klientem).
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego.

3.   Organizacja pracy własnej a efektywność osobista:

 • Organizacja pracy własnej a reguły zarządzania sobą w czasie.
 • Dbanie o siebie i własne zasoby energetyczne a efektywność w pracy.
 • Zarządzanie poziomem energii w ciągu dnia.
 • Asertywne stawianie granic jako dbałość o efektywność osobistą.

4.   Mobbing i dyskryminacja – przyczyny i zapobieganie

 • Znaczenie i przejawy mobbingu i dyskryminacji w organizacji.
 • Przyczyny osobiste i środowiskowe mobbingu i dyskryminacji.
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji.
 • Konstruktywne i asertywne rozwiązywanie sytuacji trudnych jako zapobieganie zachowaniom mobbingowym i dyskryminacyjnym.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie:                                          

prokurator Beata Klimczyk

tel. 81 440 87 34  

e--mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

specjalista Katarzyna Ścibak

tel. 81 458 37 43

e-mail: k.scibak@kssip.gov.pl

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

1. Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia KSSiP 2018”.

http://szkolenia.kssip.gov.pl/

2.   Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.  Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Data publikacji: 
2018-10-26 12:21
Data wytworzenia: 
2018-10-24 13:12
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2018-10-26 12:21
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński