Menu top

Szkolenie językowe "Mediation in the EU: Language, Law and Practice", 06-09.05.2019 r., Lizbona

Data szkolenia: 06.05.2019 r. - 09.05.2019 r.
Miejsce szkolenia: Lizbona
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Język roboczy: angielski
Termin zgłoszeń: 18.11.2018
Sygnatura: M15/E/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych, do udziału w międzynarodowym szkoleniu językowym pt.: Mediation in the EU: Language, Law and Practice. Wydarzenie odbędzie się w Lizbonie i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

The purpose of this interactive seminar is twofold: first, to introduce participants to the law and practice of cross-border civil and commercial mediation and, secondly, to improve their English language skills. Participants will be encouraged to make use of mediation techniques and procedures, while they will also receive the tools and develop the ability to communicate effectively in English in cross-border situations.

Key topics

 • Legal framework of cross-border civil and commercial mediation
 • Interaction between mediation and civil proceedings
 • Key features and different phases of the mediation process
 • Negotiation techniques and efficiency by caucus
 • Quality of mediators and mediators’ skills
 • Online dispute resolution schemes
 • Enforcement of settlement agreements
 • English legal terminology in mediation (written and oral comprehension, pronunciation etc.)

 Conditions for participation

 • Language - Participants should have a working knowledge of English. 
 • Costs - Participation is free of charge. Participants will receive a seminar documentation. Coffee breaks and lunches are included & ERA will invite all participants for a joint dinner.
 • Accommodation - Accommodation for 3 nights will be booked by ERA.
 • Travel- Selected judges will receive a significant contribution to their travel costs (up to 400€ for judges coming from abroad) upon receipt of the original invoices, tickets and receipts. Participants are asked to arrange their own travel.

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 18 listopada 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M15/E/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 18 listopada 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • KSSiP pokrywa koszt opłaty rejestracyjnej.
 • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=88c8a556b6458bff47f2e15ef55317095b871d2900617233248055&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Browse%20all%20events&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=128304

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 • Koordynacja organizacyjna szkoleniaz ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej: o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-10-17 11:57
Data wytworzenia: 
2018-10-17 11:33
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2018-10-18 10:00
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko