Krajowy Rejestr Sądowy – wybrane zagadnienia, 17-19 grudnia 2018 r. Dębe - C35/18

Data szkolenia: 17-19 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

WYKŁADOWCY:

Leon Miroszewski - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie orzekający w wydziale gospodarczym. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla pracowników wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa spółek handlowych, rejestrów sądowych, prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego.

Witold Olech sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, od 2001 roku zastępca Przewodniczącego XII Wydziału KRS w Rzeszowie, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie , współautor ustawy  z dnia 26 stycznia 2018 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

TEMATYKA SZKOLENIA:

„Krajowy Rejestr Sądowy – wybrane zagadnienia.”

1. Postępowanie przymuszające po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 398).

2. Postępowania pomocnicze przed sądem rejestrowym, inne niż dotyczące ustanowienia kuratora, w kontekście ostatnich zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Kodeksu spółek handlowych.

3. Pojęcie zainteresowanego w postępowaniu rejestrowym oraz innych postępowaniach przed sądem rejestrowym, w kontekście ostatnich zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Postępowania incydentalne, w tym o udzielenie zabezpieczenia oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia (skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania) w postępowaniu rejestrowym. Kompetencje referendarza sądowego.

5. Kurator z art. 42 kc ( tzw. materialno-prawny ). Stan prawny i praktyka przed 15 marca 2018 rok. Nowy zakres uprawnień kuratora.

6. Ustanowienie kuratora z art. 42 kc przez sąd rejestrowy. Koszty działalności kuratora. Kurator z art. 69,143-146 kpc (tzw. procesowy). Kompetencje i ustanowienie.

7. Elektronizacja postępowania przed sądem rejestrowym – założenia.

8. Elektronizacja akt rejestrowych- zakres elektronizacji. Automatyzacja wpisów, „wpisy ewidencyjne”, zmiany w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, zmiany w RDN.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie:

sędzia Grzegorz Kister

tel. 81 458 37 54

e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

główny specjalista Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel. 81 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-10-15 09:38
Data wytworzenia: 
2018-10-12 15:01
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2018-12-11 13:33
Autor zmiany: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś