Menu top

Seminarium "Enforcement of Art. 102 TFEU and merger control", 13-14 grudnia 2018 r., Düsseldorf

Data szkolenia: 13-14.12.2018 r.
Miejsce szkolenia: Düsseldorf
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M8/L/18
Termin zgłoszeń: 11.10.2018 r.
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że  Akademia Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym seminarium pt.: Enforcement of Art. 102 TFEU and merger control. Wydarzenie odbędzie się w Dusseldorfie i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Advanced seminar for national judges specialised in competition law, on the topic of antitrust enforcement in digital and multi-sided markets.

Zasady finansowania

The participation of the judges will be free of charge, as ERA will also cover their travel and accommodation costs.

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 11 października 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M8/L/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 11 października 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.
 

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o seminarium:

https://files.era.int/d/68c3e9e3d487461e982b/

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=127714

 Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-09-27 10:08
Data wytworzenia: 
2018-09-26 15:00
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2018-09-27 10:11
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki