Język strony

Menu top

Szkolenie międzynarodowe dla wykładowców kadr wymiaru sprawiedliwości "Judgecraft" 13-14 grudnia 2018 r., Sztokholm, Szwecja

Data szkolenia:

13–14 grudnia 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Sztokholm, Szwecja

Termin zgłoszeń:

2 października 2018 r.

Grupa docelowa:

wykładowcy kadr wymiaru sprawiedliwości

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/D7/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów z doświadczeniem dydaktycznym do udziału w międzynarodowym szkoleniu dla wykładowców kadr wymiaru sprawiedliwości. Szkolenie „Judgecraft”  odbędzie się w Sztokholmie i będzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła dysponuje 1 miejscem na tym szkoleniu.

Zakres merytoryczny szkolenia

Following four very successful European Judgecraft courses in 2016 & 2017, EJTN is running a series of three further such courses in 2018. The courses will cover topics such as judicial conduct and ethics, judicial resilience, unconscious bias and the practice of Judgecraft skills in the courtroom. These three courses will be highly focused upon the skills and abilities that are common to all judges at every level, whatever their jurisdiction, within Europe. They are intended to be ‘training the trainers’ courses allowing judicial trainers and educators to return to their home jurisdictions and to develop and adapt the ideas they will see and discuss during the courses. The three courses will be substantially the same as each other. Target audience: Judicial Trainers and Educators only

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 2 października 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/D7/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie 2 października 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/Seminar-on-Judgecraft---TM201807/

  • PROGRAM SZKOLENIA

http://www.ejtn.eu/Documents/Draft%20Agenda_JudgeCraft_Stockholm.pdf

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista,
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

  • NOWY FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

Data publikacji: 
2018-09-18 14:19
Data wytworzenia: 
2018-09-18 13:35
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-09-18 14:20
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki