Menu top

Wolne miejsca - szkolenie międzynarodowe ‘Cultural diversity in the courtroom - judges in Europe facing new challenges’ 12-13 listopada 2018r., Wiesbaden, Niemcy

Data szkolenia:

12-13 listopada 2018

Miejsce szkolenia:

Wiesbaden, Niemcy

Termin zgłoszeń:

21 września 2018

Grupa docelowa:

sędziowie

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/C2/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w międzynarodowym szkoleniu na temat ‘Cultural diversity in the courtroom - judges in Europe facing new challenges’. Wydarzenie odbędzie się w Wiesbaden w Niemczech i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

This 2-day training aims at creating a platform to address cultural (including religious) diversity and the challenges it poses to judicial institutions (prosecutors as well as judges) throughout Europe today. It follows a survey conducted among judges from 14 European countries by the European Network of Councils of the Judiciary (ENCJ) in cooperation with the Law & Anthropology Department of the Max Planck Institute for Social Anthropology.

The training addresses two dimensions: Judges will be given a key role in discussing selected cases in-depth and they will be given the opportunity to do so in the presence of socio-cultural anthropologists. The latter act as expert bystanders providing additional input. The cases selected will cover four areas: labor law (diversity in the workplace); family law (application of foreign personal statuses); asylum (how to assess cases of persecution), and criminal law (i.a. cultural defense).

The learning objective of this training is an increased awareness and sensitivity to take account of cultural diversity. Participants will learn how to access relevant sources of information/expertise on issues of cultural diversity and gained familiarity with a range of techniques that facilitate reflection on and taking account of cultural diversity in their individual decision-making processes. Target audience: Administrative, civil law and criminal law judges from all EU Member States

 

Warunki uczestnictwa

 

  1. dokonanie w terminie do 21 września 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/C2/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie 21 września 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

  • ·         Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/About-us/Projects--Programmes/Human-Rights-and-Fundamental-Freedoms/HFR-2018/Cultural-diversity-in-the-courtroom---judges-in-Europe-facing-new-challenges-HFR201806/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista,
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

NOWY FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Data publikacji: 
2018-09-18 12:20
Data wytworzenia: 
2018-09-17 15:09
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-09-18 12:20
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński