Menu top

Konferencja międzynarodowa 'European pitfalls in criminal cases', 11-15 listopada 2018r., Trewir, Niemcy

Data szkolenia:

11-15 listopada 2018

Miejsce szkolenia:

Trewir, NIemcy

Termin zgłoszeń:

27 września 2018

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Forma zajęć:

konferencja

Sygnatura:

M9/B12/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowej konferencji w listopadzie 2018 r. na temat pt.: ‘European pitfalls in criminal cases - the importance of European law and the European Convention onn Human Rights for National Criminal Proceedings’. Wydarzenie odbędzie się w Trewirze i będzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła dysponuje 1 miejscem na tym szkoleniu.

Zakres merytoryczny szkolenia

This conference is aimed at criminal court judges from all levels of jurisdiction and at public prosecutors. The content of the conference will include:

 • Typical sources of error in criminal proceedings arising from the case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice;
 • European legislation pertaining to criminal proceedings and its effects on the German Code of Criminal Procedure.

The conference is also offered within the framework of the European Judicial Training Network (EJTN). It is particularly suited to participants from abroad.

Warunki uczestnictwa

 

 1. dokonanie w terminie do 27 września 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/B12/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie 27 września 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 2. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

 • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/EUROPEAN-PITFALLS-IN-CRIMINAL-CASES---CP201820/

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

 • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista,
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

NOWY FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

Data publikacji: 
2018-09-17 14:00
Data wytworzenia: 
2018-09-17 13:40
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-09-17 14:00
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński