Menu top

Seminarium "Access to Justice for Persons with Disabilities - Civil and Labour Context", 07-09.11.2018 r., Trewir

 
Data szkolenia: 07-11-2018r. - 09-11-2018r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, orzekający w sprawach cywilnych i z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 27.09.2018
Sygnatura: M8/K/18
Języki robocze: angielski, niemiecki

Uprzejmie informujemy, że  Akademia Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, do udziału w międzynarodowym seminarium pt.: Access to Justice for Persons with Disabilities - Civil and Labour Context. Wydarzenie odbędzie się w Trewirze i będzie prowadzone w języku angielskim i niemieckim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

The aim of this seminar is to provide participants with the necessary knowledge and legal tools to use the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) combined with relevant EU law in their daily practice.

 

Key topics

  • Article 13 UNCRPD
  • The right to equal recognition before the law
  • Supported decision-making
  • Disability definition
  • Reasonable accommodation
  • Burden of proof in disability proceedings
  • Right to privacy

Please find the latest Programme of the event and the Terms and Conditions in EN and DE linked below:

http://files.era.int/d/076a83739448456da56d/

 

Zasady finansowania

Dostępne w poniższym linku:

https://www.era.int/upload/dokumente/20539.pdf

(participation subject to selection, at least 1 place per MS guaranteed, no registration fee, travel costs reimbursed up to €360, 2 hotel nights booked and paid for, meals and coffee breaks ensured)

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 27 września 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_0.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia MM8/K/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 27 września 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

5. Dokonania rejestracji on-line na stronie internetowej organizatora, szczegóły znajdują się poniżej:

Application Form in both languages can be filled here:

http://era-comm.eu/form_generator/form/view.php?id=108259

 

To apply to these events ERA uses online forms. Filling-in the online application form is not binding yet. Using the SUBMIT button will return the filled-in application form that can be printed and used for further approval purposes.


 

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o seminarium:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=a3f37c726ac34f5f170b02eb70f5d7373a51881d00603846696690&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=127748

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-09-07 09:53
Data wytworzenia: 
2018-09-06 10:27
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2018-09-07 09:53
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk