Menu top

Nowoczesne metody identyfikacji osób z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć nauk sądowych, 10 – 12 grudnia 2018 r., Kraków, K2/C/18

Data szkolenia: 10 – 12 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla apelacji białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie dla regionu białostockiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego, wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Data szkolenia: 10 – 12 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla apelacji białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie dla regionu białostockiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego, wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Grażyna Ba  - specjalista genetyk sądowy, biegły w IES

Andrzej Czubak - biegły w zakresie antropologii i daktyloskopii sądowej w IES

Wojciech Czubak - antropolog w Pracowni Daktyloskopii i Antropologii Sądowej IES

Marcin Kunicki - doktor, biegły z zakresu badania pisma ręcznego i dokumentów w IES

Tomasz Kupiec - doktor, biegły, specjalista genetyk sądowy, kierownik Pracowni Genetyki Sądowej IES

Agnieszka Parys-Proszek - specjalista genetyk sądowy, biegły w IES

Agata Trawińska - doktor, biegły z zakresu analizy mowy i nagrań, kierownik Pracowni Analizy Mowy i Nagrań w IES


Tematyka szkolenia


„Nowoczesne metody identyfikacji osób z wykorzystaniem współczesnych osiągnieć nauk sądowych.”

1. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań genetycznych.
2. Identyfikacja mówcy.
3. Dystynktywność cech pisma ręcznego a identyfikacja piszącego.
4. Prezentacje Pracowni i Zakładów IES.
5. Rodzaje śladów biologicznych i metody ich zabezpieczenia na miejscu zdarzenia.
6. Badania otoskopijne.
7. Rodzaje śladów biologicznych i metody ich zabezpieczania na miejscu zdarzenia.
8. Okazanie mowy.
9. Fałszerstwo dokumentów - badania nieniszczące.
10. Opinia z badań genetycznych.
11. Antropologia sądowa.
12. Antropologiczne porównywanie wizerunków na podstawie zdjęć oraz obrazu z monitoringu.

13. Współczesna daktyloskopia w identyfikacji osób.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie -  prokurator Beata Klimczyk,  tel. (81) 440 87 34;  e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista Małgorzata Piotrowska, tel. (22) 239 05 12; e-mail: m.piotrowska@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.   Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.   Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

         4.   W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła)  przejmie                prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. (81) 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.

Data publikacji: 
2018-09-07 09:54
Data wytworzenia: 
2018-08-28 12:50
Autor treści: 
Małgorzata
Piotrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-09-07 09:54
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk