Menu top

The prosecutors and their essential role for the Rule of Law, 10-11 grudnia 2018 r., Bukareszt, Rumunia

Data szkolenia:

10-11 grudnia 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:

20 września 2018 r.

Grupa docelowa:

prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/H3/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich prokuratorów do udziału w seminarium międzynarodowym organizowanym z inicjatywy Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu „Rule of law”. Trzecie z kolei seminarium dedykowane tylko dla prokuratorów odbędzie się w Bukareszcie pod tytułem „The prosecutors and their essential role for the Rule of Law”.

Zakres merytoryczny szkolenia

One-day-and-a-half training based on a ‘learn-by-doing’ methodology. Prosecutors from all EU member States plus Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Northern Macedonia, Montenegro, Kosovo will be involved in a series of practical workshops addressing the crucial role of Prosecutors in upholding the rule of law in practice, working on case scenarios inspired by real facts. The seminar will address the challenges to the Rule of Law the international standards of the Rule of Law related to the prosecution systems and will help the prosecutors understand better how does the independence and the autonomy, accountability and quality of prosecutors interact with the hierarchical or non-hierarchical prosecutorial systems. Participants will be assisted by international and national highlevel experts, from the academia as well as practitioners. Target audience: Prosecutors from all EU member States plus Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Northern Macedonia, Montenegro, Kosovo.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 20 września 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/H3/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie 20 września 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/The-Prosecutors-and-their-essential-role-for-the-Rule-of-Law/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista,
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

NOWY FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

Data publikacji: 
2018-08-22 09:16
Data wytworzenia: 
2018-08-21 16:48
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-08-22 09:17
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki