Menu top

Data Protection and Privacy Rights, 12-13 grudnia 2018 r., Saloniki, Grecja

Data szkolenia:

12-13 grudnia 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Saloniki, Grecja

Termin zgłoszeń:

31 sierpnia 2018 r.

Grupa docelowa:

sędziowie

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/E8/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach cywilnych oraz sędziów sądów administracyjnych do udziału w międzynarodowym szkoleniu w grudniu 2018 r. pt.: ‘Data Protection and Privacy Rights’. Wydarzenie odbędzie się w Salonikach w Grecji i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

The comprehensive reform of EU data protection rules in 2016 will present new challenges for judicial practitioners across Europe.

To address the changes to EU’s data protection framework and foster discussion among practitioners from the different EU Member States, this day-and-a-half training will focus on the most relevant legal and jurisprudential developments in the field of data protection and privacy rights. It will gather leading experts in this field to offer a practical overview of the new Regulation and Directives stemming from the EU’s data protection reform package, as well as a discussion on the Court of Justice (CJEU) seminal judgment on the ‘Right to be Forgotten’. Practical workshops will focus on online privacy, access to information, and exceptions to the protection of personal data.

The training will serve as a forum for the exchange of knowledge and best practices between judges from across the EU. Participants are expected to have some background knowledge of the subject.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 31 sierpnia 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/E8/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie 31 sierpnia 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/Data-Protection-and-Privacy-Rights-AD201809/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista,
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

  • NOWY FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

Data publikacji: 
2018-08-22 09:27
Data wytworzenia: 
2018-08-21 16:24
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-08-22 09:27
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki