Menu top

Consumer Protection. Case law of court of justice. Class action under the civil procedural code. Unfair terms in contracts. 30-31 października 2018r., Sofia, Bułgaria

Data szkolenia:

30-31 października 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Sofia, Bułgaria

Termin zgłoszeń:

9 września 2018 r.

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/B10/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu w październiku 2018 r. pt.: ‘Consumer Protection. Case law of court of justice. Class action under the civil procedural code. Unfair terms in contracts’. Wydarzenie odbędzie się w Bułgarii i będzie tłumczone na język angielski.

Zakres merytoryczny szkolenia

The Charter of Fundamental rights and the treaties of the European Union guarantee a high level of consumer protection in the European Union. The latter is also defined in Article 12 of the Treaty of the Functioning of the EU. Particular attention will be allocated to the unfair contract terms and the current challenges in the area of consumer protection. The seminar will outline the case law of the Court of Justice of the European Union in the field of consumer protection. The training will cover the following topics through the use of interactive presentations, discussions and exercises: Consumer protection – Overview; Unfair contract terms; and Case law of the Court of Justice of the European Union and preliminary rulings. 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 9 września 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/B10/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie 9 września 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/CONSUMER-PROTECTION-CASE-LAW-OF-COURT-OF-JUSTICE-CLASS-ACTION-UNDER-THE-CIVIL-PROCEDURAL-CODE-UNFAIR-TERMS-IN-CONTRACTS---CP201818/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista,
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

  • NOWY FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

Data publikacji: 
2018-08-22 09:29
Data wytworzenia: 
2018-08-21 15:42
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-08-22 09:29
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki