Język strony

Menu top

Szkolenie e-learningowe w ramach projektu realizowanego przez CEPOL i EJTN z metod i technik prowadzenia postępowań dotyczących przemytu i handlu ludźmi oraz cyberprzestępczości: 17.09.2018 – 12.10.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Kurs online

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Termin zgłoszeń:

24.08.2018 r., godz. 13:00

Forma zajęć:

warsztaty

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M11/P/18

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP zaprasza do udziału w szkoleniach e-learningowych udostępnianych w ramach współpracy Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) oraz Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) dotyczących współpracy w sprawach karnych dotyczących przestępstw handlu i przemytu ludzi oraz cyberprzestępczości.

Zakres merytoryczny szkolenia

Goal

To develop professional skills to detect and investigate THB Trafficking in human beings while using online investigation methods and techniques and enhance co-operation with cyber-crime experts.

Objectives

Upon completion of the activity the participants are expected to be able to:

- use examples of OSINT techniques in the context of THB;

- apply OSINT-tools to a certain extent for online and anonymous searches supporting their THB investigations, involving the light net, social media, chat forums etc.;

- explain how the dark web and the anonymization process works;

- explain the basic principles of cryptocurrencies, online money laundering, financial flows, financial tracking;

- find online forums specifically connected with THB;

- give a presentation on online sexual exploitation including chil-dren (CSA/CSE) and prostitution;

- Identify victims including children through Reverse Search Im-age Techniques;

- Mine data and create/manage covert accounts;

- Give an outline of the legal issues and challenges in this con-text;

- Apply the regulations on under-cover agents;

- Propose prevention measures in this context.

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/P/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. CV z uwzględnieniem dotychczasowej kariery zawodowej.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora, tj. EJTN-CEPOL.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Program w języku angielskim

Na dole ogłoszenia

  • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-08-17 01:34
Data wytworzenia: 
2018-08-14 15:29
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-08-21 12:03
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki