Język strony

Menu top

Międzynarodowe szkolenie z RODO - Introduction of the Data Protection Reform to the Judicial System - 20-21 września 2018 r., Göttingen (Niemcy)

Miejsce szkolenia:

Göttingen (Niemcy)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, pracownicy sądów i prokuratur

Termin zgłoszeń:

24.08.2018 r., godz. 13:00

Forma zajęć:

warsztaty

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M10/A8/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia sędziów, prokuratorów, pracowników sądów i prokuratur do udziału w międzynarodowym wydarzeniu szkoleniowym z zakresu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Ww. wydarzenie szkoleniowe ma za swój przedmiot przybliżenie problematyki ochrony danych osobowych w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości.

Zakres merytoryczny szkolenia

Goal

To provide comprehensive and multidisciplinary understanding of the new EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the new Directive 2016/680 through the development of high qualitative training materials, trained trainers in the field throughout all MS and e-Learning programme. Moreover, the analytical activities of the INFORM project will examine the balance between personal data protection and the other fundamental rights in order to deepen the expertise of the professionals, especially when it comes to judges and lawyers.

Objectives

 • To contribute to the effective and coherent application of the General Data Protection Regulation (GDPR)
 • To facilitate the implementation and practical application of Directive 2016/680
 • To elaborate specific training materials and methodologies tailored to the needs of judiciary, legal practitioners and court staff
 • To train trainers from all Member States (MS) as multipliers of INFORM outputs and impact and mainly as a multipliers at national level
 • To develop interactive practical-oriented e-Learing programme targeting judiciary, legal practicioners and court staff as a training tool for distance self-learning and as an advanced training means
 • To improve target groups’ knowledge, competences and attitudes to the Data Protection Legislation (DPL)
 • To strengthen Data Subjects’ right to data protection

The INFORM workshops will be aimed at judiciary, legal practitioners, and court staff. The workshops will welcome participants from all Member States with the goal to provide an exhaustive overview on the rights and obligations of judiciary, legal practitioners, and court staff in light with the new European data protection legislation. Moreover, the workshops will present to the participating trainers possible approaches and methodologies that could be adopted in their mission to further train the INFORM’s final beneficiaries groups.

Expected Results

 • increased awareness on the Data Protection reform
 • enhanced effective and coherent application of GDPR
 • enhanced understanding and fostered practical application of Directive 2016/680
 • improved knowledge of target groups by elaborating specific training materials & methodologies
 • readiness for DPL application
 • strengthen Data Subjects’ rights protection

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M10/A8/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora, tj. Akademię Sądowniczą Republiki Słowackiej.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://informproject.eu/

 • Zasady finansowania szkolenia:

INFORM – organizator – pokrywa za uczestników następujące koszty:

- dojazdu, zakwaterowania przez 2 noce;

- wyżywienie w postaci poczęstunku (przerwy kawowe w trakcie szkolenia) oraz posiłków;

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

 • Program w języku angielskim

Wkrótce dostępny

 • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-08-14 15:16
Data wytworzenia: 
2018-08-14 14:11
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-08-14 15:16
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki