Język strony

Menu top

Wolne miejsca na szkoleniu międzynarodowym "International Judicial Cooperation In Criminal Matters: Practical Case-Based Simulation In Fight Against Drugs And Weapons Trafficking", 14-16 listopada 2018 r., Omšenie (Słowacja)

Data szkolenia:

14 – 16 listopada 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Omšenie (Słowacja)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci sędziów i prokuratorów

Forma zajęć:

Seminarium i warsztaty

Termin zgłoszeń:

22 sierpnia 2018 r.

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M11/L/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu szkoleniowym z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach karnych organizowanym w listopadzie 2018 r. w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza sędziów i prokuratorów na szkolenie międzynarodowe, pt.: International Judicial Cooperation In Criminal  Matters: Practical Case-Based Simulation In Fight  Against Drugs And Weapons Trafficking. Wydarzenie odbędzie się w Omšenie na Słowacji i będzie prowadzone w języku angielskim.

Preferowani będą kandydaci zajmujący się obrotem zagranicznym, a także prowadzący postępowania w sprawach karnych o charakterze transgranicznym.

Krajowa Szkoła dysponuje 8 miejscami na przedmiotowe szkolenie.

Zakres merytoryczny szkolenia

Two-days-and-a-half training based on a ‘learn-by-doing’ methodology. Judges and prosecutors from three different EU Member States will be involved in a simulation of the different stages of a drug and weapons trafficking case, inspired by real facts and involving both national and cross-border judicial cooperation. This training will require strong interaction between the participants forming the 3 different national Core Groups. Participants will comment on the practical cases according to their national legal systems and, most importantly, learn about their colleagues’ systems in counterpart Member States. The simulation will call for the use of EU instruments of mutual legal assistance and recognition, in particular, Freezing Orders (FO), the European Arrest Warrant (EAW), and Mutual Legal Assistance (MLA) requests. Participants will be assisted by international and national experts, EJN contact points and EUROJUST representatives. The training will include presentations on the role of the EJN and EUROJUST in judicial cooperation in criminal matters, as well as a framework lecture on the topic of the training’s practical case.
 

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 22 sierpnia 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/L/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 22 sierpnia 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/International-Judicial-Cooperation-in-Criminal-Matters-Practical-Case-Based-Simulation-in-the-Fight-against-Drugs-and-Weapons-Trafficking---CR201814/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Program w języku angielskim

Wkrótce dostępny

  • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-08-14 09:10
Data wytworzenia: 
2018-08-13 16:35
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-08-14 09:13
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki